Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Dodano

W tym roku szkolnym nasi gimnazjaliści brali udział w kilku Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych i zdobywając tytuł laureata lub finalisty udowodnili, że są zdolnymi, ambitnymi i wspaniałymi uczniami. W sumie mamy 20 laureatów i 21 finalistów, w tym niektóre osoby są podwójnymi lub nawet potrójnymi (!!!) laureatami.

Wyniki 64 Olimpiady Chemicznej

Dodano

Mamy Mistrza! Spieszymy donieść, że nasz maturzysta – Tomasz Błażejewski – okazał się bezkonkurencyjny w zawodach finałowych 64 Olimpiady Chemicznej, pokonał tłum przeciwników i uzyskał tytuł Laureata Olimpiady Chemicznej. Serdeczne gratulacje składają dumni opiekunowie oraz cała społeczność szkolna. prof. Elżbieta Szubiakiewicz i prof. Krzysztof Klimaszewski

Indeks dla Kacpra Millera

Dodano

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kacper Miller – uczeń klasy III C Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej na podstawie decyzji Komitetu Głównego Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności uzyskał tytuł laureata II edycji Olimpiady i prawo wolnego wstępu na wybrane kierunki na jednej z uczelni, będącej organizatorem Olimpiady. Serdecznie gratulujemy!

 
 
DMS