Zespół nauczycieli:

dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz

dr inż. Magdalena Nowosielska

dr Krzysztof Klimaszewski

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ

 

Informacje dla Gimnazjum

Koło chemiczne dla gimnazjum

klasy II – czwartek, sala 303, godz. 15.15 – 16.45; zajęcia ruszają 5.10.2017, prowadzący dr inż. Magdalena Nowosielska

klasy III – poniedziałek godz. 16.00 – 17.30; zajęcia ruszają od 18.09.2017, prowadzący dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz

Informacje dla Liceum

Koło chemiczne dla gimnazjum

koło dla licealistów przygotowujące do konkursów chemicznych i olimpiady chemicznej:

(teoria) – piątek od godz. 15.00, zajęcia ruszają 22.09.2017; prowadzący dr Krzysztof Klimaszewski

(laboratorium) – wtorek, godz. 16.30 – 18.00, zajęcia ruszają 10.10.2017, miejsce spotkań budynek A-24 (barwniki), prowadzący dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz

Zajęcia dodatkowe 

Klasy 1A i 1B – środa, sala 308. godz. 15.15 – 16.45, zajęcia ruszają 04.10.2017; prowadzący dr inż. Magdalena Nowosielska;

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Klasa 3C – egzaminy kompetencji maturalnych

Zakres materiału na maturę – październik 06.10.17 (E.Sz.)

zakres materiału na maturę – listopad 03.11.17 (M.N.)

Zakres materiału na maturę – styczeń 01.12.17 (K.K.)

Zakres materiału na maturę – marzec 26.01.18 (E.Sz.)

Zakres materiału na maturę – marzec 09.03.18 (M.N.)