Serdecznie zapraszamy na Drzwi otwarte w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej:

  • 27 kwietnia (sobota) od 10:00 do 13:00
  • 18 maja (sobota) od 10:00 do 13:00
  • 10 czerwca (poniedziałek) od 15:00 do 18:00

PROGRAM:

10:00 – 11:00 – zwiedzanie szkoły i sal tematycznych

11:00 – 12:30 – spotkanie informacyjne:

– wystąpienie dyrektora PLOPŁ,
– prezentacja wyników maturalnych i sukcesów Szkoły,
– przedstawienie działań Samorządu Uczniowskiego oraz propozycji zajęć pozalekcyjnych,
– omówienie procesu rekrutacji do PLO PŁ,

12:30 – 13:00 – konsultacje indywidualne oraz  zwiedzanie szkoły i sal tematycznych