Serdecznie zapraszamy na Drzwi otwarte w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej:

27 maja  2017 r. (sobota) w godz.: 10:00 – 13:00

10 czerwca 2017 r. (sobota) w godz.: 10:00 – 13:00

PROGRAM:

10:00 – 11:00 – zwiedzanie szkoły i sal tematycznych

11:00 – 12:30 – spotkanie informacyjne:

– wystąpienie dyrektora PLOPŁ,
– prezentacja wyników maturalnych i sukcesów Szkoły,
– przedstawienie działań Samorządu Uczniowskiego oraz propozycji zajęć pozalekcyjnych,
– omówienie procesu rekrutacji do PLOPŁ.

12:30 – 13:00 – konsultacje indywidualne oraz  zwiedzanie szkoły i sal tematycznych (quizy w s. 27, 303 i 307 oraz o g. 12:45 – pokaz tańca na II piętrze)