18. maja uczniowie Gimnazjum postanowili zacieśnić więzi międzyklasowe i wykorzystując świetną pogodę pojechali na integrację do lasu łagiewnickiego. Zabawy i tańce zdecydowanie zespoliły społeczność szkolną!