ZESPÓŁ  NAUCZYCIELI  JĘZYKA  POLSKIEGO

mgr Beata Chylińska

mgr Anna Okrasa

mgr Katarzyna Pawłowska-Raf

mgr Paweł Kowalczyk

Podstawa programowa z języka polskiego – III etap edukacyjny (gimnazjum)

Podstawa programowa z języka polskiego – IV etap edukacyjny (liceum)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania z języka  polskiego w PLO PŁ

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w PG PŁ

Lista lektur szkolnych w PLO PŁ  

Lista lektur szkolnych w PG PŁ

Harmonogram testów kompetencji  maturalnych

Harmonogram testów kompetencji egzaminacyjnych dla gimnazjum