Zespół nauczycieli

mgr Teresa Wójcicka

mgr Przemysław Pawlak

dr Jakub Szczepaniak

mgr Piotr Wyrzykowski 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA LICEUM –  kliknij tutaj

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM –  kliknij tutaj

HARMONOGRAM PRÓBNYCH MATUR Z MATEMATYKI WRAZ Z ZAKRESEM ZAGADNIEŃ –  kliknij tutaj

HARMONOGRAM PRÓBNYCH EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z MATEMATYKI WRAZ Z ZAKRESEM ZAGADNIEŃ – kliknij tutaj

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – MATEMATYKA kliknij tutaj

WYMAGANIA EDUKACYJNE – kliknij tutaj