adres mailowy: przem.pawlak@gmail.com

ROK SZKOLNY 2017/2018  wrzesień

GODZINY PRACY:

Poniedziałek:  7.30 – 12.00

Wtorek: 7.30 – 17.30

Środa: 7.30 – 12.00

Czwartek: 7.30 – 15.00

Piątek: 7.30 – 15.00

PRZYDATNE LINKI

Tablice matematyczne obowiązujące na egzaminie maturalnym oraz dopuszczone do korzystania na sprawdzianach:

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/MATURA_2015_Wybrane_wzory_matematyczne.pdf

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Poniedziałek godz. 730 – 815   przygotowanie do matury dla klasy 3A oraz konsultacje dla 3BG

Wtorek godz. 730 – 815   konsultacje dla uczniów klasy 3A

Piątek godz. 1600 – 1730   koło matematyczne dla uczniów klasy 3BG

Środa godz. 730 – 815   konsultacje dla uczniów klasy 2A i 2D

Czwartek  godz. 730 – 815  konsultacje dla uczniów klasy 3BG i innych klas

Piątek  godz. 730 – 815 koło matematyczne dla uczniów klas: 2A, 2B, 2C i 2D