REKRUTACJA – ważne informacje

Dodano

3 lipca (od godz. 12:00)– 10 lipca (do godz. 12:00)
Komplet dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych,
  • karta zdrowia,
  • 3 fotografie legitymacyjne,
  • 20,00 zł – kaucja za szafkę uczniowską

5 lipca od godz. 09:00

mierzenie mundurków (sala 29)

1 września – testy językowe

09:00 – 10:00 –  język angielski
10:00 – 11:00 –  pozostałe języki

 
DMS