Skład Prezydium:

Przewodnicząca: Wiktoria Kwaśniak
Zastępca: Antoni Hasiura
Zastępca: Oliwia Forysiak
Skarbnik: Leonard Kalamat
Sekretarz: Wiktoria Grzelewska