Skład Prezydium:

Przewodnicząca: Wiktoria Kwaśniak
Zastępca: Paulina Bojanowska
Zastępca: Wiktoria Grzelewska
Skarbnik: Leonard Kalamat
Sekretarz: Sara Motyl