Skład Prezydium:

Przewodniczący: Jan Michalski
Wiceprzewodnicząca: Elena Gricjuta
Wiceprzewodniczący: Antoni Hasiura
Sekretarz: Julianna Klęk
Skarbnik: Klaudia Matynia
Rzecznik: Adrian Pal

Przedstawiciel Gimnazjum: Jan Makowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: LINK