Skład Prezydium:

Przewodniczący: Jakub Krzysiak
Wiceprzewodnicząca:
Wiceprzewodnicząca:
Sekretarz:
Skarbnik:
Rzecznik:

Przedstawiciel Gimnazjum: Jan Makowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: LINK