Skład Prezydium:

Przewodniczący: Jan Michalski
Wiceprzewodnicząca: Elena Gricjuta
Wiceprzewodnicząca: Julianna Klęk
Sekretarz: Michał Stelmach
Skarbnik: Klaudia Matynia
Rzecznik: Adrian Pal

Przedstawiciel Gimnazjum: Jan Makowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: LINK