Oferta edukacyjna PLO PŁ: maj 2017 r.

Drzwi otwarte w PLO PŁ:

27 maja  2017 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00

10 czerwca 2017 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00

Spotkania odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej: ul. Różyckiego 5

Rekrutacja elektroniczna do łódzkich szkół na rok szkolny 2017/2018 odbywa się poprzez stronę:

https://lodz.e-omikron.pl

TERMINY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018: 

  • składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (w przypadku naboru elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. godz. 12:00,
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru), o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00,
  • uczniowie sami uzupełniają dane w systemie dotyczące osiągnięć zgodnie z intrukcją
  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa wyżej, w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów – w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco w trakcie składania wniosków do dnia 29 czerwca 2017 r,
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00 ,
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00,
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY (08:00 – 16:00).

Cofnięcie weryfikacji wniosku w celu zmiany wyboru preferencji odbywa się na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie UMŁ: Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Koordynatorem ds. rekrutacji w PLO PŁ jest p. dr Dariusz Krzyżański.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: dkryzan@p.lodz.pl

Mierzenie mundurków (z możliwością ich zakupu) odbędzie się
w dniu 5 lipca 2017 r.  (środa) od godziny 09:00 w sali 29.

Wszystkie informacje na temat terminów rekrutacji dostępne są w Z A R Z Ą D Z E N I U   Nr   26 / 2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.