W roku szkolnym 2014/2015 młodzież zostanie ubezpieczona w firmie GENERALI.

Składka za 1 osobę na okres ubezpieczenia wynoszący 1 rok wynosi 41,00 zł.

Zakres ochrony i sumy ubezpieczenia
– Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 000,00 zł
– Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 000,00 zł
– Śmierć na terenie placówki w wyniku NNW (dodatkowo) 4 500,00 zł
– Złamania kości będące następstwem nieszczęśliwego wypadku 2 250,00 zł
– Oparzenia II i III stopnia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku 1 800,00 zł
– Odmrożenia II i III stopnia będące następstwem
– nieszczęśliwego wypadku 1 800,00 zł
– Dzienne świadczenia szpitalne związane z leczeniem NNW 27,00 zł
– Dzienne świadczenia szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego 27,00 zł
– Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy 180,00 zł
– Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia) 1 440,00 zł
–  Urazy narządów wewnętrznych będące następstwem nieszczęśliwego wypadku 1 440,00 zł
– Wstrząśnienie mózgu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku 1 125,00 zł
– Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu 2 700,00 zł
– Rany cięte, szarpane 135,00 zł
– Ukąszenie przez owada 135,00 zł
– Zwrot kosztów wyposażenia lub zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego NW 6 000,00 zł
– Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, aparatówortopedycznych i środków pomocniczych wspomagających proces leczenia nieszczęśliwych wypadków 5 000,00 zł
– Świadczenie progresywne 4 500,00 zł

Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zaistniałych na całym Świecie z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU.

Ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ogólne warunki ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna.

Formularz zgłoszenia szkody NNW – Lew Uczeń

Wszelkich informacji udzieli Pani Marzena Wojdalska pod nr telefonu: 692 031 202