Centrum rozwoju umiejętności twórczych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Dodano

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice! Nasza szkoła, Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej, z należyta starannością dba o wysoki poziom nauczania i dobre wykształcenie dla Państwa dzieci. Staramy się również rozwijać naturalne zdolności i umiejętności każdego ucznia. To właśnie dlatego powstał projekt edukacyjny w budżecie obywatelskim Łodzi na rok 2015:  “Centrum rozwoju umiejętności twórczych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”. Projekt […]

MIA100 ZDOLNYCH – stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych

Dodano

Zasady przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”: 1) O przyznanie stypendium mogą się ubiegać: – uczniowie klas II i III gimnazjów – jeżeli łącznie spełniają następujące warunki: a) zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych lub w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych […]

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

Dodano

W dniach 4.09 – 07.09.2014 r. w Warszawie odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików, w którym udział wzięli uczniowie klasy II C Bartłomiej Bekier oraz Gabriela Dzierżawiec. Składam serdeczne gratulacje Bartłomiejowi Bekierowi za zdobycie II nagrody za najlepszy plakat. Dyrektor ZS PŁ

Stypendium Kronospan

Dodano

Szansa dla jednego ucznia, aby ukończył szkołę wyższą w Stanach Zjednoczonych. Nauka będzie w pełni opłacona przez Fundację Kronospan.  Fundacja Kronospan została założona przez producenta płyt drewnopochodnych Kronospan  (www.kronospan-worldwide.com). Nasza misja, wizja i wartości są zakorzenione w podstawowych zasadach firmy, skoncentrowanej na inwestowaniu w społeczność lokalną i wspierającej zrównoważony rozwój. Szczególny nacisk chcemy stawiać na te […]

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Dodano

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI: Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej  dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, […]

Zebranie z rodzicami

Dodano

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku zebranie, które odbędzie się 8 września (poniedziałek). Spotkania z wychowawcami poszczególnych klas rozpoczną się: dla rodziców licealistów o godz.  17:00 dla rodziców gimnazjalistów o godz. 18:00 .

 
 
 
DMS