Stypendium Kronospan

Dodano

Szansa dla jednego ucznia, aby ukończył szkołę wyższą w Stanach Zjednoczonych. Nauka będzie w pełni opłacona przez Fundację Kronospan.  Fundacja Kronospan została założona przez producenta płyt drewnopochodnych Kronospan  (www.kronospan-worldwide.com). Nasza misja, wizja i wartości są zakorzenione w podstawowych zasadach firmy, skoncentrowanej na inwestowaniu w społeczność lokalną i wspierającej zrównoważony rozwój. Szczególny nacisk chcemy stawiać na te […]

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Dodano

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI: Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej  dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, […]

 
 
 
DMS