MIA100 ZDOLNYCH – stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych

Dodano

Zasady przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”: 1) O przyznanie stypendium mogą się ubiegać: – uczniowie klas II i III gimnazjów – jeżeli łącznie spełniają następujące warunki: a) zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych lub w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych […]