Konferencja “Miasto Młodych”

Dodano

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu „Miasto dla Młodych” realizowanego dzięki współpracy władz miasta, łódzkich szkół i przedsiębiorców. Projekt „Miasto dla Młodych”, który patronatem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, aktywizuje młodzież w celu zwiększenia frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych i inspiruje działania mające na celu poszerzenie dostępnej dla uczniów bazy tych zajęć. […]