64 Olimpiada Fizyczna

Dodano

Serdecznie gratulujemy uczniom PLO PŁ oraz ich opiekunom – prof. D. Krzyżańskiemu i prof. C. Konecznemu zakwalifikowania się do zawodów II stopnia 64 Olimpiady Fizycznej. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów teoretycznych II stopnia 64 OF to: – Tomasz Bednarek kl. IIA – Michał Dauenhauer kl. IIIA – Antoni Guz kl. IIIA – Urszula Krzeszewska kl. IIIA – […]