Mia100 Zdolnych

Dodano

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w spr. ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych “Mia100 Zdolnych”, zostały przyznane stypendia dla uczniów, którzy wykazali się najwybitniejszymi osiągnięciami, wśród których znalazł się uczeń PLO PŁ Tomasz Bednarek (klasa IIIB). Serdecznie gratulujemy!!!