Ewaluacja zewnętrzna w PLO PŁ

Dodano

W związku z zakończeniem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w dniach od 11 do 21 marca 2016 r. w Publicznym Liceum Politechniki Łódzkiej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w następujących obszarach kontroli: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski […]