“Stypendia Miasta Łodzi” 2016/2017

Dodano

Informujemy, że Miasto Łódź już po raz szósty będzie realizowało program “Stypendia Miasta Łodzi”, dedykowany laureatom i finalistom ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych. Biorąc udział w programie, w przypadku podjęcia studiów w Łodzi na jednym z kierunków priorytetowych dla miasta , można ubiegać się o otrzymanie rocznego stypendium na rok akademicki 2016/2017 w wysokości ok. 1000 […]