Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży

Dodano

Szanowni Rodzice, informujemy, że trwa realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży”– którego adresatem są dzieci w wieku 11-13 oraz 14-17 lat. W ramach Programu dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą (I etap). Istnieje również możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach (II etap). Realizatorem Programu są podmioty lecznicze wyłonione w […]