XIII Międzyszkolny Konkurs “Człowiek – równowaga – zdrowie” – wyniki

Dodano

Z ogromną radością gratulujemy naszym zdolnym biologom: z gimnazjum Ewie Słomce z klasy  IIIBG i Wojciechowi Jankowskiemu z klasy IIAG PG PŁ  zajęcia I miejsce w międzyszkolnym Konkursie “Człowiek-Równowaga-Zdrowie”(kategoria gimnazja) z liceum: Katarzynie Góralskiej i Adrianowi Palowi z klasy ID PLO PŁ zajęcia II miejsca w międzyszkolnym Konkursie “Człowiek-Równowaga-Zdrowie” (kategoria liceum). Gratulujemy również Hannie Kobylińskiej z klasy IIIBG PG […]

IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji – Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca i Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów

Dodano

Serdecznie zapraszamy na IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Konkurs dzieli się na dwa etapy: I etap – zgłoszenie udziału. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz udostępniony na stronie interentowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi www.przeglad.ahe.lodz.pl Wypełniony formularz należy przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r. na […]

 
 
 
DMS