Mia100 Zdolnych – laureaci stypendium

Dodano

Zgodnie z „Zarządzeniem Nr 6975/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” oraz ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Stypendialnej, w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w […]