Stypendium Mia100 Zdolnych

Dodano

Szanowni Państwo, Program stypendialny „Mia100 Zdolnych” dedykowany jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach zewnętrznych, bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie oraz mogli poszczycić się innymi działaniami, które są odrębnie analizowane przez Komisję Stypendialną. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych stypendium przyznawane jest m.in. za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad […]