64 Olimpiada Fizyczna

Dodano

Serdecznie gratulujemy uczniom PLO PŁ oraz ich opiekunom – prof. D. Krzyżańskiemu i prof. C. Konecznemu zakwalifikowania się do zawodów II stopnia 64 Olimpiady Fizycznej.

Uczniowie zakwalifikowani do zawodów teoretycznych II stopnia 64 OF to:

– Tomasz Bednarek kl. IIA

– Michał Dauenhauer kl. IIIA

– Antoni Guz kl. IIIA

– Urszula Krzeszewska kl. IIIA

– Piotr Łubis kl. IIIB

– Adrian Makowski kl. IIIA

– Michał Mysior kl. IIIA

 

 

 
 
DMS