Rok szkolny 2018/2019

Nauczyciele:

mgr Magdalena Kwiatkowska

mgr Renata Waczyńska Wróblewska

dr Kazimiera Trzepizur

mgr Tomasz Piotr Kozera

 

Program nauczania:

1. Gimnazjum                             12/2013/PGPŁ

2. Liceum                                    12/2012/PLOPŁ

 

Przedmiotowy system oceniania w gimnazjum:          kliknij tutaj

Przedmiotowy system oceniania w liceum:                   kliknij tutaj

Podręcznik do gimnazjum:              Świat biologii, nr dopuszczenia 92/1/2009

Terminarz kompetencji maturalnych z biologii (rok szkolny 2018/2019):          kliknij tutaj