Rok szkolny 2019/2020

Nauczyciele:

mgr Iwona Jóźwiak

mgr Magdalena Kwiatkowska

mgr Renata Waczyńska-Wróblewska

dr Kazimiera Trzepizur

mgr Tomasz Piotr Kozera

 

 

Przedmiotowy system oceniania: Przedmiotowe-zasady-oceniania