Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego – nabór 2018 r.

Dodano

XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w roku 2018 2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków […]

Stypendium edukacyjne Rady Miasta Zgierza

Dodano

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom: Oskarowi Grzegorowskiemu z klasy IA PLO PŁ Jakubowi Kalinie z klasy IA PLO PŁ Klaudii Matyni z klasy IC PLO PŁ otrzymania stypendium edukacyjnego Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

 
 
DMS