Centrum rozwoju umiejętności twórczych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Dodano

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Nasza szkoła, Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej, z należyta starannością dba o wysoki poziom nauczania i dobre wykształcenie dla Państwa dzieci. Staramy się również rozwijać naturalne
zdolności i umiejętności każdego ucznia. To właśnie dlatego powstał projekt edukacyjny w budżecie obywatelskim Łodzi na rok 2015:  “Centrum rozwoju umiejętności twórczych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”. Projekt ten uzyskał numer L0064

CEL STRATEGICZNY PROJEKTU:

Ułatwianie nauki i pomoc w procesie uczenia się pozwalające na odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, nawet tych najmniejszych, by każdy uczeń odnosił sukcesy na miarę
swoich możliwości. Projekt ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich uczniów.

W ramach projektu zostaną zorganizowane między innymi:

• bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego;

• zajęcia dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę jak i dla uczniów uzdolnionych;

• obozy naukowe dla młodzieży.

Dokładne informacje znajdują się na stronie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej www.weeia.p.lodz.pl

oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki: www. snf-lodz.edu.pl

Bardzo zależy nam na tym, aby projekt ten wszedł do realizacji na rok 2015. Dlatego też, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego wsparcie. Prosimy mieszkańców Łodzi o oddanie głosu na ten projekt. Jesteśmy przekonani, że głosując na niego, głosujecie Państwo za najlepszą inwestycją w rozwój swoich dzieci. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli namówicie Państwo do głosowania wszystkich swoich znajomych i członków rodziny. Głosować mogą mieszkańcy Łodzi, którzy ukończyli 16 rok życia.

Jak głosować?

W RAMACH PROJEKTU OBYWATELSKIEGO DLA MIASTA ŁODZI W DNIACH 20-28.09.2014:

OSOBIŚCIE – w każdym wyznaczonym punkcie głosowania

KORESPONDENCYJNIE – przy użyciu karty do głosowania Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Departament Obsługi i Administracji UMŁ

INTERNETOWO – www.budzet.dlalodzi.info/zaglosuj

lub

www.uml.lodz.pl (wejście poprzez zakładki: „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”).

Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie!

Andrzej Frycz Modrzewski

 
 
DMS