Zespół nauczycieli:

dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz

dr inż. Magdalena Nowosielska

dr Krzysztof Klimaszewski

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

Regulamin pracowni chemicznej

 

Informacje dla Gimnazjum

Koło chemiczne 

(teoria) – ……. od godz. ……., zajęcia ruszają …………; prowadzący dr Krzysztof Klimaszewski

(laboratorium) – wtorek, godz. 16.15 – 18.00, zajęcia ruszają 18.09.2018, miejsce spotkań budynek A-24 (barwniki), prowadzący dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz, dr inż. Magdalena Nowosielska

Informacje dla Liceum

Koło chemiczne 

koło dla licealistów przygotowujące do konkursów chemicznych i olimpiady chemicznej:

(teoria) – piątek od godz. 15.00, zajęcia ruszają 14.09.2018; prowadzący dr Krzysztof Klimaszewski

(laboratorium) – wtorek, dla klas 1 – godz. 15.15 – 17.00, dla klas 2 i 3 – godz. 16.15 – 18.00 zajęcia ruszają 18.09.2018, miejsce spotkań budynek A-24 (barwniki), prowadzący dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz, dr inż. Magdalena Nowosielska

Zajęcia dodatkowe 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Klasa 3ag i 3bg – testy kompetencji egzaminacyjnych

Zakres materiału  – listopad 09.11.2018 (M.N.)

Zakres materiału  – luty 08.02.2019 (M.N.)

 

Klasa 3C – egzaminy kompetencji maturalnych

Zakres materiału na maturę – październik 05.10.2018 (K.K.)

Zakres materiału na maturę – listopad 09.11.2018 (E.Sz.)

Zakres materiału na maturę – grudzień 07.12.2018 (K.K.)

Zakres materiału na maturę – styczeń 25.01.2019 (E.Sz.)

Zakres materiału na maturę– marzec 08.03.2019 (K.K.)

 

Klasa 2C, 2D – egzaminy kompetencji maturalnych

Zakres materiału na maturę – maj 11.05.2019 (K.K.)