Serdecznie zapraszamy na Drzwi otwarte w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej:

  • 18 maja (sobota):
  • od 09:00 do 12:00 – dla absolwentów szkół podstawowych (spotkanie z dyrektorem szkoły o godz. 09:30)
  • od 11:00 do 14:00 – dla absolwentów gimnazjów (spotkanie z dyrektorem szkoły o godz. 12:00)
  • 10 czerwca (poniedziałek) od 15:00 do 18:00

PROGRAM:

  •  zwiedzanie szkoły i sal tematycznych
  •  spotkanie informacyjne:

– wystąpienie dyrektora PLOPŁ ,
– prezentacja wyników maturalnych i sukcesów Szkoły,
– przedstawienie działań Samorządu Uczniowskiego oraz propozycji zajęć pozalekcyjnych,
– omówienie procesu rekrutacji do PLO PŁ,

  • konsultacje indywidualne