Szanowni Rodzice,

Na etapie szkoły średniej nauczyciel ma już do czynienia z uczniem w dużej mierze ukształtowanym jeśli chodzi o świat osobistych wartości.

Relacje rodzinne ucznia i jego stosunek do wartości własnych przodków są na tym etapie głównie efektem pracy rodziców i nauczycieli. W świecie materialnych wartości , gdy pieniądz wyznacza kierunki działań dzieci i młodzieży – działań czasami tych najgorszych, brutalnych i bezwzględnych , uważam , że potrzebne są połączone i prawidłowo dobrane wysiłki Nas wszystkich do dobrego przygotowania ich do dorosłego życia oraz dokonania trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia. W tej trudnej pracy Nas Rodziców wspomagają specjalnie opracowane programy wychowawcze i profilaktyczne.

Dlatego też, z myślą o Was drodzy Rodzice przygotowaliśmy głęboko przemyślany program wychowawczy i profilaktyki oparty na następujących zasadach :

“Ja i moje zdrowie”

 • profilaktyka antynikotynowa i antyalkoholowa
 • współczesne choroby cywilizacyjne ( udział w akcjach, min. różowa wstążeczka, stop anoreksji i bulimii )
 • współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie profilaktyki przemocy i zjawisk patologicznych
 • realizacja programu “Agresja i jej skutki prawne”
 • wychowanie przez sport ( siłownia, piłka siatkowa, taniec )

“Ja wśród kolegów”

 • wyjazdy integracyjne dla klas I-szych
 • pielęgnowanie szkolnej obrzędowości i tradycji
 • poznawanie innych kultur, propagowanie otwartości i tolerancji
 • uczenie podstaw demokracji poprzez działania samorządu szkolnego i innych organizacji
 • opieka nad uczniem zdolnym, rozwijanie talentów

“Ja i moja przyszłość”

 • orientacja prozawodowa
 • stała współpraca z uczelniami wyższymi, szczególnie z Politechniką Łódzką
 • przygotowanie do życia we współczesnym świecie
 • aktywne uczestnictwo w kulturze
 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Aby, poważnie podejść do realizacji tak przyjętych założeń, istnieje potrzeba zaangażowania ze strony wszystkich uczestników procesu, a w szczególności opiekuna klasy, pedagoga szkolnego, rodziców, innych nauczycieli, a także osób i instytucji współpracujących ze szkołą.

Zapraszam serdecznie Państwa do współpracy!

Tomasz Piotr Kozera
Dyrektor PLOPŁ