Ewaluacja zewnętrzna w PLO PŁ

Dodano

W związku z zakończeniem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w dniach od 11 do 21 marca 2016 r. w Publicznym Liceum Politechniki Łódzkiej przez Kuratorium Oświaty
w Łodzi w następujących obszarach kontroli:

  1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

uprzejmie informuję, że szkoła uzyskała we wszystkich wymaganiach najwyższą ocenę (stopień realizacji wymagań wysoki).

Tomasz P. Kozera – Dyrektor ZSPŁ

 
DMS