Zespół nauczycieli:

mgr Piotr Malesa
mgr Jacek Poławski

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii (po gimnazjum) PZO geografia_po GIM

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii (po szkole podstawowej)  PZO_LO_geografia_po SP