Zespół nauczycieli:

mgr Izabella Kapłon

mgr Dominika Maciaszek

dr Rafał Nowak

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – HISTORIA –> kliknij tutaj

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – WOS –> kliknij tutaj