Nauczyciele:

Informatyka

mgr Andrzej Felczak

mgr Karolina Nowak

 

Programowanie:

dr  Rafał Nowak

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania: PZO-informatyka-PLOPŁ