IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji – Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca i Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów

Dodano

Serdecznie zapraszamy na IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji, organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Konkurs dzieli się na dwa etapy:

I etap – zgłoszenie udziału. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz udostępniony na stronie interentowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi www.przeglad.ahe.lodz.pl

Wypełniony formularz należy przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r. na adres: marketing@ahe.lodz.pl. Osoby zgłoszone do Konkursu proszone są o przesyłanie opisu/dokumentacji swoich twórczych i innowacyjnych działań, bądź opisu realizowanych projektów na adres: Dział Marketingu AHE w Łodzi ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź. Termin nadsyłania opisu/dokumentacji: 10 maja 2017 r.

II etap weryfikacja i ocena prac nadesłanych zgłoszeń. Wyłonionych zostanie  10 najbardziej innowacyjnych i twórczych projektów. Laureaci wezmą udział w Przeglądzie organizowanym w siedzibie Organizatora dnia 25 maja 2017 r., podczas którego nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

 

Do udziału zapraszamy uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz metodyków zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości w edukacji oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodne z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim uhonorowani nauczyciele, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie, prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirujący uczniów do myślenia i samodzielnych poszukiwań oraz twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. Nagrodzimy także uczniów, którzy wyróżniają się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązują powierzone zadania i wykazują się odwagą w myśleniu i działaniu.

W konkursie wyszczególniono dwie kategorie:

  • Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca
    Zgłoszenia dokonują uczniowie poprzez formularz zgłoszeniowy: Kreatywny nauczyciel
  • Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów
    Zgłoszenia dokonują nauczyciele, opiekunowie projektu poprzez formularz zgłoszeniowy: Innowacyjny projekt uczniów

Do 20 maja 2017 roku przyjmujemy zgłoszenia do udziału biernego w IV Przeglądzie Innowacji i Twórczości w Edukacji.

 
DMS