Konferencja “Miasto Młodych”

Dodano

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu „Miasto dla Młodych” realizowanego dzięki współpracy władz miasta, łódzkich szkół i przedsiębiorców.

Projekt „Miasto dla Młodych”, który patronatem objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, aktywizuje młodzież w celu zwiększenia frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych
i inspiruje działania mające na celu poszerzenie dostępnej dla uczniów bazy tych zajęć. Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej jako pierwsza szkoła w Łodzi i województwie łódzkim przystępuje do programu. Zaproszenie na konferencję

 
DMS