Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Politechniki Łódzkiej

ul. Różyckiego 5
93-586 Łódź
tel: 42 631 20 86
e-mail: liceum@info.p.lodz.pl

 

Sekretariat

Dorota Pietras

 

Koordynator rekrutacji

dr inż. Dariusz Krzyżański
e-mail: dkryzan@p.lodz.pl

 

Mapka dojazdu