Sekretariat:

Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej
ul. Różyckiego 5 
93-586, Łódź
tel: 42 631 20 86

e-mail: liceum@info.p.lodz.pl

 

W Sekretariacie pracują:

mgr inż. Justyna Hryniów
Jakub Jasiński  

 

Koordynator rekrutacji (liceum):

dr Dariusz Krzyżański
e-mail: dkryzan@p.lodz.pl

 

Mapka dojazdu:

mapka ZS PŁ