LXV Olimpiada Fizyczna

Dodano

Składamy serdeczne gratulacje Juliuszowi Neumanowi – uczniowi kl. IIA Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej zajęcia 6 miejsca w LXV Olimpiadzie Fizycznej i uzyskania tytułu laureata.

neuman_001

 

 
 
DMS