Zespół nauczycieli

mgr Grażyna Pogoda

mgr Teresa Wójcicka

mgr Przemysław Pawlak

mgr Piotr Wyrzykowski 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA LICEUM –  kliknij tutaj

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM –  kliknij tutaj

HARMONOGRAM TESTÓW KOMPETENCJI MATURALNYCH Z MATEMATYKI WRAZ Z ZAKRESEM ZAGADNIEŃ –  kliknij tutaj

HARMONOGRAM TESTÓW KOMPETENCJI EGZAMINACYJNYCH Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM  WRAZ Z ZAKRESEM ZAGADNIEŃ – kliknij tutaj

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEUM – MATEMATYKA kliknij tutaj

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA LICEUM – kliknij tutaj