Zespół nauczycieli

mgr Grażyna Pogoda

mgr Teresa Wójcicka

mgr Przemysław Pawlak

mgr Piotr Wyrzykowski 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI  –  kliknij tutaj

HARMONOGRAM TESTÓW KOMPETENCJI MATURALNYCH Z MATEMATYKI WRAZ Z ZAKRESEM ZAGADNIEŃ   kliknij tutaj

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEUM (PO GIMNAZJUM) – MATEMATYKA kliknij tutaj

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA LICEUM (PO GIMNAZJUM) kliknij tutaj

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEUM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ) – MATEMATYKA kliknij tutaj

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA LICEUM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ) – kliknij tutaj