“Mia100 Zdolnych”

Dodano

Zgodnie z Zarządzeniem NR 9509/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych “Mia100 Zdolnych” oraz ustalenia treści regulaminu pracy Komisji stypendialnej, w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w dniu 26 listopada 2018 r., odbyło się posiedzenie Komisji, decyzją której stypendia motywacyjne za rok szkolny 2017/2018 zostaną przyznane następującym uczniom naszej szkoły:

  • Jarosławowi Brodeckiemu z kl. ID
  • Zuzannie Gielec z kl. IA
  • Diegowi Królowi z kl. IE
  • Marcie Jaśkiewicz z kl. IIID
  • Mikołajowi Miszczakowi z kl. IIIA

Wszystkim wyróżnionym stypendystom serdecznie gratulujemy!!!

 

 
 
DMS