Mia100 Zdolnych – laureaci stypendium

Dodano

Zgodnie z „Zarządzeniem Nr 6975/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” oraz ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Stypendialnej, w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w dniu 23 października
2017 r, odbyło się posiedzenie Komisji, decyzją której stypendia motywacyjne za rok szkolny 2016/2017 zostaną przyznane następującym uczniom naszej szkoły:

  • Kaźmierski Paweł z klasy IA PLO PŁ
  • Kudaj Andrzej z klasy IIIB PLO PŁ
  • Jaśkiewicz Marta z klasy IID
  • Miller Kacper z klasy IIIC PLO PŁ

Serdecznie gratulujemy!!!

 
 
DMS