Pokazy Pierwszej Pomocy

Dodano

8 kwietnia 2015 uczniowie klas I PLO PŁ  w ramach lekcji Edukacji Dla Bezpieczeństwa mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej, dzięki uprzejmości Łódzkiego WOPR-u .  Ratownicy WOPR zorganizowali dla uczniów pokazy według obowiązujących wytycznych ILCOR: RKO – niemowlęcia do 1 roku życia, RKO – dziecka od 1 roku życia do okresu pokwitania, RKO – u osoby dorosłej z wykorzystaniem fantomów treningowych przywiezionych przez ratowników do szkoły. Podczas spotkania ratownicy przedstawili łańcuch przeżycia,
omówili podstawowe zabiegi resuscytacyjne zwracając uwagę na algorytm, który jest niezbędny dla prawidłowo prowadzonej resuscytacji. Uczniowie chętnie podejmowali symulowane próby udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratowników.

Renata Waczyńska – Wróblewska

rko (2) rko (3) rko (4) rko (5) rko (6) rko (7) rko (8) rko (9) rko (10) rko (11) rko

 
DMS