Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży

Dodano

Szanowni Rodzice,

informujemy, że trwa realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży”– którego adresatem są dzieci w wieku 11-13 oraz 14-17 lat. W ramach Programu dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą (I etap).

Istnieje również możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach (II etap).

Realizatorem Programu są podmioty lecznicze wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Aby wziąć udział w Programie wystarczy zapisać dziecko na wizytę (bez skierowania). Udział w Programie jest bezpłatny.

Źródłem finansowania Programu są środki z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 
 
DMS