Uczniowie naszej szkoły: Paulina Kaszubska, Agata Granosik, Julia Kulesza i Jakub Brzóskowski zaangażowali się w realizację projektu społecznego w ramach platformy Zwolnieni z Teorii. Wraz ze swoimi kolegami z ZS10 w Łodzi stworzyli projekt pod nazwą “Programujemy przyszłość”, który został objęty patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej. Zespół prowadził praktyczne zajęcia dla dzieci na temat informatyki i elektroniki w szkołach podstawowych na terenie województwa łódzkiego. Celem przyświecającym temu przedsięwzięciu była chęć rozpowszechniania pasji wśród najmłodszych. W projekcie wzięło udział 105 uczniów z 4 różnych szkół  podstawowych: Salezjańskiej SP im. Księdza Bosko, SP nr 2 w Strykowie, SP im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie,  Samorządowej  SP im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej.

Po przeprowadzeniu warsztatów w czterech szkołach opinie beneficjentów projektu były bardzo pozytywne. Dzieci miały okazję zbudować swoje pierwsze układy z diodami i czujnikami oraz dowiedziały się czym jest Arduino. Uczniowie mieli możliwość  stworzenia projektu sygnalizacji świetlnej oraz  stacji pogodowej. Ponadto uczniowie szkół podstawowych budowali układy z bramkami logicznymi, poznali podstawowe elementy elektroniczne, takie jak diody, rezystory, kondensatory oraz zasady ich działania. Dodatkowo tworzyli układy z timerem NE555 na wzór systemu oświetlenia na klatce schodowej. Dzięki zajęciom projektu „Programujemy Przyszłość” dzieci nauczyły się nowych zagadnień z dziedziny fizyki i przekonały się, że informatyka i elektronika to bardzo pasjonujący i  ciekawy kierunek.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że uczniowie pozytywnie odebrali projekt. 99% z nich nie żałuje udziału w zajęciach i prawie wszyscy uważają, że na zajęciach zdobyli nowe wiadomości oraz umiejętności. Aż dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że te zajęcia mogą mieć wpływ na ich dalszą edukację, a nawet na wybór ich przyszłej ścieżki zawodowej. Z uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach aż 65% dzieci chce kontynuować swoją przygodę z elektroniką lub informatyką. Jeszcze więcej z nich pragnie tworzyć własne projekty.

Projekt zakończył się sukcesem. Jego beneficjenci czują się zainspirowani i zmotywowani do dalszego działania.

Gratulujemy naszym uczniom pomysłu i wytrwałości podczas realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia.

Życzymy również dalszych sukcesów i pozytywnej oceny projektu w konkursie.