Rada Rodziców Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego PŁ

ul. Różyckiego 5
93-586 Łódź

Numer rachunku: 42 1560 0013 2011 0718 0770 0001