Ranking Liceów STEM 2016 – PLO PŁ 5 miejsce w Polsce

Dodano

Ranking Liceów STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%);
  • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
  • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce.

W drugiej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 ponownie zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Na drugim miejscu jest Liceum Akademickie UMK w Toruniu, które w ubiegłym roku było na piątym miejscu.

Na trzecim miejscu jest XIII LO w Szczecinie, na czwartym – LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, a na piątym – Publiczne LO Politechniki Łódzkiej!

FKW_1022

więcej informacji: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2977:prosta-droga-do-kariery&catid=208&Itemid=397

 
 
DMS