PLO PŁ na drugim miejscu w Polsce! Ranking Liceów STEM Perspektywy 2015

Dodano

W pierwszej edycji nowego Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na drugim miejscu jest Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, a na trzecim LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza ścieżka do kariery w nauce i technice.

Celem Rankingu STEM Perspektywy 2015 jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom rankingu odbędzie się 30 czerwca br. o godz. 9.00 w Centrum Nauki “Kopernik” w Warszawie podczas konferencji “Lean in STEM” poświęconej promowaniu kariery w obszarze STEM. W konferencji – organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ambasadę USA w Warszawie i Fundację Edukacyjną Perspektywy – uczestniczyć będą przedstawiciele uczelni i przemysłu, dyrektorzy liceów, młodzi naukowcy i goście zagraniczni. Strona konferencji: www.leaninstem.pl/konferencja

Ranking Liceów STEM Perspektywy uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki (50%);
  • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
  • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce. Wykaz zwycięskich liceów i szczegóły metodologii dostępne są na stronie www.rankingstem.perspektywy.pl

Zgodnie z obowiązującymi w “Perspektywach” standardami, nad prawidłowością przygotowania Rankingu ustaleniem jego metodologii, nadzorem nad weryfikacją danych oraz zatwierdzeniem i ogłoszeniem wyników – czuwa Kapituła złożona z osób zaufania publicznego, mających uznany dorobek w dziedzinach objętych rankingiem.

Przewodniczącym Kapituły jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W skład Kapituły wchodzą: prof. dr hab. Irmina Herburt – dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, prof. dr hab. Stanisław Chwirot – dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, prof. dr hab. Krzysztof Diks przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, Wojciech Małecki dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”.

Artykuł w Dzienniku Łódzkim link

 
 
DMS