Ranking “Perspektyw” 2019

Dodano

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane rankingi “Perspektyw”.
W tym roku zostały zanalizowane wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019:

 • sukcesy w olimpiadach 30%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 45%

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria. Są to:

 • sukcesy w olimpiadach 20%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 20%
 • matura – przedmioty dodatkowe 30%
 • wyniki egzaminów zawodowych 30%

Rankingi główne to:

 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019, który prezentuje 1000 najlepszych liceów w Polsce.
 • Ogólnopolski Ranking Techników 2019.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r.
 • Ranking Maturalny Techników 2019 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r.
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2019 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2017/2018.

oraz rankingi wojewódzkie liceów i techników.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej uplasowało się na następujących pozycjach:

 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019: 18. miejsce w Polsce
 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019: 18. miejsce w Polsce
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2019:  20. miejsce w Polsce
 • Ranking Liceów 2019 – Łódzkie:  1. miejsce w województwie łódzkim

Więcej informacji: http://www.perspektywy.pl/portal/

 
 
DMS