REKRUTACJA DO PLO PŁ – WAŻNE INFORMACJE

Dodano

Szanowni Państwo,

poniżej terminy obowiązujące podczas rekrutacji:

  • składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (w przypadku naboru elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru!) – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 22 czerwca 2016 godz. 12:00,

 

  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru!), o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnegood dnia 24 czerwca do dnia 28 czerwca 2016 godz. 12:00,

 

  • 4 lipca 2016 do godz. 12:00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do PLO PŁ,

 

  • od  4 lipca 2016 godz. 12:00 do 11 lipca 2016 godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (prosimy o przyniesienie również karty zdrowia i 2 zdjęć do legitymacji szkolnej),

 

  • 12 lipca 2016 godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 
 
DMS